Що б робило твоє добро, якби не існувало зла?

Я – частина тієї сили, що вічно хоче зла і вічно чинить благо.
Гете. “Фауст”

Хто не чув біблійний міф про Каїна й Авеля? Ймовірно, навіть тому, хто зовсім далекий від релігії, довелося стикнутися з проявами цих фігур у літературі і мистецтві. Трохи менш помітним, але незмінним чином зустрічаються схильності цих старозавітних персонажів у долях дуже багатьох землян. Недаремно символічними – у плані добра і зла, – стали імена і долі Каїна та Авеля. Дійшли вони до наших днів у різних варіантах і трактуваннях, проте – безсмертні. Пригадаймо:

Каїн та Авель – діти Адама і Єви. Старший син Каїн обробляв землю; отже, був хліборобом, землеробом. Агрономом. Людиною землі. Людиною осілою. Молодший, Авель, пас стада. І значить, був скотарем, тваринником. Ветеринаром. Постійно переміщався. Кочував. Одного разу, відповідно до вимог віри, брати принесли Богу жертви: Каїн – плоди своїх посівів, Авель – первістків тварин свого стада. Жертва Авеля була прийнята Богом, а жертва Каїна відкинута. Каїн, якого охопила заздрість до брата, пішов від душевного цього дискомфорту просто: вбив Авеля. А зробивши цей злочин, був змушений піти. Однак мудрий Бог чомусь не побажав смерті Каїна. У ті часи «Зуб за зуб, око за око» було правовою нормою. А ось Каїна це не торкнулося. Чому? Важко сказати. Ясно, однак, що нас не запитали. І для того,Бог зробив йому знак – “Каїнова печатка»  – і оголосив, що якщо хтось вб’є Каїна, йому “помстяться всемеро”. Ім’я Каїна стало прозивним, означає «нелюд», «злочинець», «віроломний вбивця». Ім’я ж Авеля символізує добро, першу жертву, праведність.

Каїн та Авель

Мотиви конфлікту «Каїн-Авель» відображені і в архітектурі – візьміть рельєфи на фасаді кафедрального собору у Лінкольні (Англія, бл. 1145 г.), на капітулі собору у Солсбері (Англія, XIII століття), на бронзовій двері собору Санкт-Міхаель у Хильдесхейме ( Німеччина, IX-XI ст.): божа рука вказує на жертву Авеля; вітражі собору Шалон-сюр-Марі (Франція). Відома група з двох фігур у мармурі італійського скульптора Джованні Дюпре (1817-1882) (Ермітаж, Петербург) і, нарешті, знаменита картина Тінторетто “Каїн вбиває Авеля” (“Галерея Академії”, Венеція, 1550-1553. Взагалі кажучи, сюжету цього у мистецтві і літературі не злічити числа. До них зверталися Лермонтов («Два брати»), Салтиков-Щедрін («Господа Головльови»), Лєсков («На ножах») і, як то кажуть, ін.

Сторона зображення бронзових дверей  собору у Хільдесхайм

Міфи, легенди, історичні події, передаючись із покоління у покоління, зберігаються у світовій пам’яті і знаходять відображення у психіці окремої людини і людських спільнот. Фігурують ці персонажі і їх, можна сказати, ефекти у різних школах і напрямках психології.

У даній статті читачеві повідає про свій погляд на деякі явища і питання Олександр Миколайович Сагайдак – кандидат психологічних наук, юнгіанский аналітик, гипнолог, керівник  Психолого-філософського товариства , викладач в  Асоціації Теурунг , викладач психології, антропології, соціології. Матеріал цей вчений представив у рамках майстер-класу «Одеського психолого-філософського товариства». Є у нас можливість – познайомитися і з поглядом швейцарського психолога і педагога Мартіна Ахтніха, описаний у книзі «Професійний фото-тест. Проективна методика для визначення професійної схильності».

Сагайдак Олександр Миколайович

Матеріали Олександром Миколайовичем були представлені у контексті розгляду комплексу неповноцінності, оскільки, згідно з дослідженнями, ці два радикала – Каїн та Авель, – мають безпосереднє відношення до формування ядра даного комплексу. Як зазначив Олександр Сагайдак, існує два основних погляди на комплекс неповноцінності: перший розглядає цей комплекс як негатив, від якого потрібно позбутися, другий, більш виражений в аналітичній психології і судьбоаналізі, вважає ядром комплексу неповноцінності саме унікальну індивідуальність людини, те, що ми називаємо автентичністю . Наведу визначення комплексу неповноцінності, що належить Олександру Миколайовичу, оскільки з цієї формули буде виникати розуміння радикалів Каїна і Авеля:

«Комплекс неповноцінності – це трагічна несхожість людини на весь навколишній світ. Відчуття своєї інакшості, яка при максимальному зануренні сприймається як непереборна. Відчуття такої глибини своєї індивідуальності, яке ніколи не буде зрозуміле ні самою людиною, ні соціумом на 100%. Таке відчуття екзистенціальної самотності своєї автентичності, яке, як не старайся, не буде пристосовано до навколишнього світу, і є ядром комплексу неповноцінності».

Дослідження даного напрямку показали: у глибині комплексу неповноцінності людини знаходиться свого роду чужак і не один, а два – це фігури Каїна та Авеля.

Пост-юнгіанець Дональд Калшед проводив аналогічне дослідження. Він описував фігури інфантильно-уразливого его і передчасно адаптованого его. Різниця між цими фігурами полягає у тому, що перша фігура прагне до злиття з оточуючими світом, але усвідомлює неможливість цього злиття, тому що її індивідуальність виявляється занадто чужа і незрозуміла, а іноді навіть і загрозлива для навколишнього світу. Інша полярність, передчасно адаптоване его – це прагнення людини змінити і себе, і навколишній світ, для того щоб якось позбутися почуття відчуження. З одного боку, це величезне почуття провини, а з іншого – масштабніші домагання на те, щоб завоювати своє місце під сонцем і домогтися визнання у навколишньому світі.

Між двома вищеописаними, як пояснив Олександр Сагайдак, простежується дуже чіткий зв’язок. Він їх описав так:

« Каїн– це почуття провини і пов’язане з цим відчуття подолання. Це свого роду почуття приреченого, який, попри все, прагне зробити неможливе. В основі цього бажання зробити неможливе лежить спонукання спокутувати неспокутувану провину. Це «каїнів друк», «каїнів гріх» – коли людина відчуває себе винуватою не за те, що вона зробила або не зробила, а за те, якою вона є насправді. Вона відчуває себе винуватою за своє єство, за свою природу, і намагається змінити свою природу. Авель – це відчуття своєї глибинної правоти і природності. У своєму самовідчутті, висловлюючи своє єство, людина не може бути неправою. Наприклад: «я жінка, і значить, я права». Авель – це стан людини, яка відчуває своє глибинне право бути такою, якою вона є, і чекає від світу такого ж прийняття. Так як вона сприймає себе, то вона очікує,що світ повинен прийняти її».

Під впливом цих двох радикалів і пов’язаних з ним двох полюсів автентичності людина приходить до дисоціації особистості. У дитини ця діада формується у дошкільному віці, по мірі дорослішання стає глибоко несвідомою і впливає на свідомість з особливою силою тоді, коли перешкоди і біль, з якими стикається людина, сприймаються нею як суб’єктивно нестерпні і, головне, не виявляючими сенсу.

При сильних, руйнівних психотравмах у людини втрачається почуття ідентичності. Вона не розуміє, ким і якою вона повинна бути, щоб це все подолати. Коли людина занурюється у цей смисловий вакуум і у втрату власної ідентичності, з’являється постать Каїна, що проявляється у відчутті неспокутуваної провини і відчутті себе ізгоєм. Людині здається, що те, що з ним сталося закономірно. Відбувається заповнення смислового вакууму і, як би це дико не прозвучало, до людини приходить відчуття полегшення, тому що їй стає зрозуміло, що відбувається.

Як зазначив Олександр Миколайович, фігура Каїна, хоча може бути і фігура Авеля, згодом проектуються на зовнішнє оточення. Будь-яка людина, у якої є ця внутрішня діада, мінімум на одну людину, а насправді і більше число особистостей проектує цю внутрішню фігуру. Як правило, ця пропозиція приймається, і утворюються відносини, засновані на моральному садомазохізмі або спів залежні відносини. Це пояснює ту ситуацію, коли особистість, внутрішньо набагато змістовніша, розумніша і навіть успішніша, знаходиться у позиції жертви в особистості, яка, як щиро дивуються всі навколишні, йому навіть у підметки не годиться.

У більшості випадків причиною є те, що людина делегує зовнішній особі ту владу, яку над ним має внутрішня фігура, тобто влада внутрішнього садиста. Як пояснив Олександр Сагайдак, якщо людина починає долати вплив внутрішньої фігури садиста, то та людина, якій було делеговано владу, втрачає її на відсотків 70.

Дана змушена дисгармонія особистісного розвитку є певним випробуванням, або етапом дорослішання, після якого людина повинна повернутися до інтеграції особистості. 

Згідно ж психології Мартіна Ахтніха , яка є продовженням психології мотивів Ліпота Сонді, розглядаються фігури Каїна та Авеля, як дві тенденції одного соціального фактора у структурі психіки людини. Мартін Ахтніх описав характер людей, яким більшою мірою притаманний той чи інший радикал. Хоча, деякі люди мають і двома радикалами, і вони можуть змінювати свою поводження від Каїна до Авеля і навпаки. Оскільки основним напрямком дослідження Мартіна Ахтніха все ж було професійне орієнтування, то, крім характерів цих двох внутрішніх фігур, читач дізнається, до яких видів діяльності схильна людина, у якої переважає один з двох радикалів.

Вимоги Каїна: «Тенденція до зла, щоб не було перевантаженості від люті, ненависті, гніву, помсти, несправедливості, нетерпимості».

Вимоги Авеля: «Тенденція до добра, колективної справедливості, терпимості, доброти, корисності, благочестя».

Внутрішню фігуру Авеля Мартін Ахтніх описує , як людини, яка завжди готова прийти на допомогу, підтримати, висловити співчуття, співчуття і милосердя. У професійній діяльності ці люди допомагають іншим впоратися зі стражданнями, важкими критичними ситуаціями, душевними проблемами і переживаннями. Вони схильні до значущої діяльності, де можна реалізувати справу життя. Вони володіють внутрішніми принципами і почуттям обов’язку. Вони прагнуть вирішувати великі проблеми людства, питання добра і зла, свободи і примусу, егоїзму і альтруїзму.

Однак Мартін Ахтніх не бачить у радикалізмі Авеля «чисте добро », оскільки він дає відчуття невпевненості, і людина не може проявити агресію, постійно її ховає, бо вважає її «злом» і вважає за краще завжди виглядати пристойно і правильно. Тому він у переважній більшості випадків слідує загальноприйнятим моралі і нормам. Професії, які вибирають ці люди: лікар, медсестра, директор інтернату, місіонер, священик, проповідник, учитель, психолог та інші, соціально спрямовані види діяльності.

Вчитель

Люди радикала Каїна є лідерами у бізнесі, політиці, будівництві, організаторами виробництва, у яких є не тільки ідеї, раціональні плани, а й духовна енергія для їх реалізації . Хоч вони і є владними людьми, але їхня особиста пихатість може грати певну роль, і виражається це у тому, що вони роблять не тільки для себе, але і для суспільства. Емоційність і імпульсивність, властива даному типу людей, є одночасно і силою, і слабкістю. Радикал Каїна характеризується рухом і енергією. Рушійна сила і прагнення до діяльності об’єднуються у загальному напрямку. Все орієнтовано на майбутнє, нове, прийдешнє, досягнення цілей, тому направлено проти існуючого, тому воно забирається у сторону або перемагається у поєдинку. Таке ставлення веде до життя, повної боротьби і постійних рішень.

Для такої людини характерно брати на себе відповідальність, домагається самостійності і незалежності. У той же час професійне підпорядкування важко переноситься і часто призводить до конфліктів. Можливі імпульсивні, неконтрольовані афекти і дії у стані афекту, які можуть привести до злочинів. Вибуховий характер Каїна можна направити у правильне русло на досягнення позитивних цілей. На додаток до його інтелектуальної діяльності (що є далеко не завжди на першому плані), йому потрібна рухова активність. Наполегливість, якою володіють ці люди, цінується на робочому місці. Релігійний аспект Каїна виражається як праведне завзяття, також як свята лють. Бойова зброя, завоювання, початок різних культур, новаторський дух багатьох народів пов’язані з характером радикала Каїна.

Позитивними соціальними функціями Каїна вважається, що без протистояння і революцій, без «жестів» і політичних вбивств, і всіх численних воєн, що проводяться воєначальниками і «героями», не було б історії людського суспільства. Каїн може сказати «ні» якійсь поточній ситуації, але він завжди приймає активні зміни та інновації. Він не тільки руйнівний, але і конструктивний. Якщо його щось не влаштовує, то це буде негайно змінено. Він не зупиняється на розмовах, а починає відразу діяти.

Радикали Каїна і Авеля – це всього лише частини психічної структури людини, однак, як правило, у людини вони не інтегровані у єдину систему, що згодом виявляється як акцентуація характеру або різні комплекси.

Слід зазначити, що радикал Каїна людини рухає до керівних і динамічних професій. Серед них: менеджери, керівники підприємств, політики, новатори, революціонери, воєначальники, професії авіації, судноплавства, лідери експедицій. І це лише невеликий перелік.

Льотчик

Наведу цитату з книги Мартіна Ахтніха:

«Поділ удаваної єдності людини на багато фігур призводить до того, що людина божеволіє, у науці це називається – шизофренія. Наука права, оскільки множинність без управління, без певного порядку і угруповання, є некерованою. З іншого боку, вона помиляється у тому, що вважає –  можливий тільки єдиний, обов’язковий, довічний порядок багатьох «Я» .

Мартін Ахтніх вводить поняття «мистецтво будівництва». І цим стверджує: навіть, якщо людина випробувала розпад особистості, тобто «Я», то частини можна зібрати у будь-якому порядку, тим самим досягти нескінченного розмаїття життя. Як автор створює драму з безлічі фігур, так людина може створювати безліч різноманітного «Я».

Підписуйтесь на наш Telegram канал: https://t.me/lnvistnik

Автор Анжела Хаміцевіч

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.

Комментировать