Вирішення соціальних протиріч – як інструмент прийняття винахідницьких й управлінських рішень

«Як відомо, людина за своєю природою – тварина суспільна. А той, хто у силу все тієї ж своєї природи, а не внаслідок випадкових обставин, живе поза суспільством, – або недорозвинена у моральному сенсі істота, або надлюдина… Той, хто не здатний вступити у спілкування або, вважаючи себе істотою самодостатньою, не відчуває потреби у ньому, вже не становить елемента суспільства, стаючи або звіром, або божеством » .
Аристотель «Політика», ок. 328 м до н.е.

Анотація

Дана стаття присвячена одній з найдавніших і у той же час – чомусь завжди одній з найсучасніших тем: проблематиці вирішення соціальних протиріч у суспільстві. Матеріал реалізує синтез теорії і практики, на прикладі конкретних рішень показуючи, як проблема перетворюється у винахідницьке, управлінське завдання і вирішується на ділі.

Введення до проблематики

Вітчизняні розмови про те, що Людина – цар природи, начебто залишилися у минулому. Нацарювалися вдосталь, результатами самі не раді. Принаймні, хоч у цьому відношенні ми тверезіючи. Людина – частина природи взагалі, у тому числі і природи суспільства. Живе вона у соціумі і розглядати її окремо від суспільства просто не розумно. Воно звичайно, «тваринність» людини, про яку писали Аристотель іже з ним, не вичерпує її характеристики. Людина, безумовно, принципово відрізняється від тварини. І перш за все – поведінкою: локомоції людини не обмежуються тільки інстинктами, задоволенням біологічних потреб, вони відрізняються своєю розумністю, усвідомленою самоорганізацією. Людина опановує мову, планує свою діяльність, ставить завдання і цілі – діє на підставі моделі майбутнього з обчисленням ймовірності, як стверджував Н. А. Бернштейн. Людина у соціумі, – це ще і набір його реакцій (емоцій, почуттів, відповідної моделі поведінки) на зовнішній подразник, викликані соціальними відносинами. Закладене у нас природою, прагнення до соціальної гармонії неможливо реалізувати без дозволу соціальних протиріч. І у цьому неможливо переоцінити роль науки. Хоча, звичайно, різні вчені по-різному сприймали цю проблематику, трактували її, йшли до істини різними шляхами. Карл Маркс у своїх працях розкриває сам зміст суспільства; на його думку, сенс цей міститься не у самих людях, а у відносинах, у яких вони знаходяться один з одним у процесі своєї життєдіяльності. З точки зору безпеки життєдіяльності це так само важливо, оскільки соціальні протиріччя породжують соціальні конфлікти.

Своєчасне й актуальне вирішення соціальних протиріч – не тільки умова саморозвитку будь-якої соціальної системи, але і відмінний інструмент для впровадження нових рішень і появи винаходів. Дивимося малий академічний словник (МАС): слово «Протиріччя» означає стан, при якому що-небудь одне виключає інше, несумісне з ним. Потрібно, звичайно, зробити застереження: це – не єдине трактування явища «Протиріччя». В історії людства наука знає достатньо систем, що сполучають  протиріччя з єдністю і забезпечують своє існування саме через це, їх боротьбою  (все за тим же   Марксом). Але наша розмова у даному випадку – про соціальні протиріччя, які породжують і загострюють боротьбу протилежних, взаємовиключних сфер і відносин, викликану несумісністю цілей, інтересів, бажань і вимог різних соціальних груп і соціальних верств. В одній з робіт академіка О.В. Мальцева йдеться про те, що людина у соціумі – або впливає на іншу людину і навколишнє середовище, або залежить від інших людей і умов, або протидіє одна одній, або взаємодіє одна з одною, підкоряючись загальним цілям і бажанням. А якщо врахувати, що соціальна система – це сукупність взаємопов’язаних елементів, що утворюють єдине ціле, то стає зрозумілим і завдання, яке треба вирішити – перетворити вплив, залежність і протидію у взаємодію. Вирішити протиріччя, значить налагодити взаємодію протилежних, взаємовиключних вимог і бажань, інтересів, а значить і усунути причину конфлікту. Елементами соціальної системи є безпосередньо сама людина зі своїми соціальними, біологічними, духовними потребами; соціальні групи для реалізації задумів людини; соціальні інститути, що регулюють суспільне життя; техніка, як продукт життєдіяльності людини, що дає умовне панування над природою; природа, як джерело всього життя, умова існування самої людини і соціальної системи. У результаті взаємодії цих елементів народжуються економічні, соціокультурні, політичні підсистеми і відбувається обмін енергією, речовиною, інформацією. І коли людьми усвідомлюється невідповідність між результатами їх діяльності та поставленими цілями – виникають соціальні протиріччя, потреби не задоволені. З огляду на те, що соціальні потреби є паливом для соціальної активності, це призведе до гальмування процесів соціальних змін – застою, до кризи у суспільстві і соціальному конфлікту. Причини невідповідності різні, це природні та штучні перешкоди при досягненні цілей, неузгодженість дій у соціальних групах, нерозуміння один одного через різницю мислення, відсутність необхідних умов і засобів. І це далеко не повний перелік причин.

Яке відношення до всього цього має винахідництво? Нам знадобиться це слово, вірніше – явище, їм позначене, – для повноти розуміння написаного. Винахідництво – творчий процес, спрямований на розв’язання суперечності між необхідністю досягненням значущих цілей і недостатністю (а то і повною відсутністю) для цього коштів. Позитивним результатом винахідницької діяльності є сам винахід як спосіб вирішення названого протиріччя. Залежно від цілей створення і сфери використання, винаходи можуть втілюватися у матеріальні об’єкти і ставати предметами праці (створені людиною види сировини, матеріалів) або знаряддями праці (машини, верстати, обладнання). Вони можуть, також, спочатку мати нематеріальну природу (нові способи, принципи господарської та іншої діяльності людини), яка виключає отримання відчутних, у тому числі матеріальних, результатів у контексті соціально-економічного закону поділу праці. І, що у даному випадку особливо важливо підкреслити, явище це все у меншій мірі залишається індивідуальним творчим процесом і все у більшій – набуває організовані, колективні форми (Див .: Соціологія: Енциклопедія / Упоряд. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькін, Г.Н. Сокіл. О.В. Терещенко. – Мн .: Книжковий Будинок, 2003. – С. 356).

Кращим прикладом протиріч і їх причин, напевно, буде байка І.А. Крилова «Лебідь, Щука і Рак». Якщо розглядати візок, як спільну справу, а героїв байки, як певну соціальну групу – «везти з поклажею віз взялися і разом троє всі у нього впряглися», то бачимо у їх діях протиріччя – «зі шкіри лізуть геть, а возу все немає ходу» і причину – «так Лебідь рветься у хмари, Рак задкує назад, а Щука тягне у воду». Якщо розглядати персонажів, як друзів – «коли у товаришах згоди немає», то їм дуже не вистачає взаєморозуміння і згоди. Вони не помічають можливостей інших, кожен егоїстично тягне віз на себе, «лізуть зі шкіри геть», щоб зробити по-своєму. І як тільки «вийде з нього не справа, тільки мука», народжується конфлікт – «хто винен з них, хто має рацію – судити не нам». Якщо розглядати з точки зору професійної діяльності, неозброєним поглядом видно початкові, природні протиріччя у рухових навичках при реалізації групової задачі – «так Лебідь рветься до хмар, Рак задкує назад, а Щука тягне у воду». Відповідно, виникає питання як вирішити ці протиріччя, як вирішити цю проблему? Перетворимо її у винахідницьку задачу! У нашому випадку перед нами різнопланові рухові дії, технічні та соціальні протиріччя, у тому числі у сфері управлінських рішень. Взаємовиключні вимоги пред’являються в одному і тому ж місці, в один і той же час. На відміну від математичних задач, винахідницькі завдання можуть мати кілька правильних відповідей. Різнопланові рухові дії, а отже, і різноспрямоване докладання зусиль, як і технічні протиріччя через різницю середовища (вода, суша, повітря) можна вирішити у просторі за рахунок змін і ресурсів надсистеми (кожна технічна схема є частиною якоїсь великої системи) з принципами об’єднання й універсальності, а можна вирішити за рахунок змін структури системи або процесу (Див.: Певзнер Л.Х. ТРИЗ для «чайників». Прийоми усунення технічних протиріч. – КТК Галактика, 2018).

Г.Я. Перельман, наприклад, цю історію перетворив у механічну задачу на складання кількох різноспрямованих сил, що діють під кутом одна до одної. Тяга лебедя, спрямована проти сили тяжіння, робить менше тертя коліс об поверхню землі, полегшуючи тим самим вагу воза, а може навіть цілком врівноважує його. Сили рака і щуки спрямовані під кутом одна до одної, і у який бік зрушиться віз, залежить від співвідношення сил і від величини кута між ними.

Перше винахідницьке рішення, за принципом універсальності й об’єднання, могло б виглядати як екраноплан. Це високошвидкісний транспортний засіб, що летить у межах дії аеродинамічного екрану, на відносно невеликій (до декількох метрів) висоті від поверхні води, землі. Екраноплан об’єднує у собі кращі якості судна і літака, з невеликим переважанням якостей повітряного судна – «Лебедя». Друге винахідницьке рішення могло б виглядати як всюдихід-амфібія. Цей транспортний засіб (колісний, на повітряній подушці) здатний пересуватися по різним типам поверхні – по рівній землі, по воді, по льоду, піщаних пляжах і болотистій місцевості. Всюдихід-амфібія об’єднує у собі якості наземного, повітряного і водного транспорту з превалюванням якостей наземного судна – «Рака». Третє винахідницьке рішення могло б виглядати як скегове судно на повітряній подушці (десантний корабель, ракетний корабель). Застосовуваний динамічний принцип підтримки, дозволяє судну пересуватися з високою швидкістю і над водою, і над рівною, твердою поверхнею на невеликій відстані над ними, за допомогою повітряної подушки, утвореної повітрям, що нагнітається під днище. Скегове судно на повітряній подушці так само об’єднує у собі якості наземного, повітряного і водного транспорту з превалюванням якостей водного транспорту – «Щуки».

екраноплан

Малий ракетний катер на повітряній подушці

Всюдихід-амфібія

А чи може лебідь, що прагне до хмар, допомогти раку, який задкує по землі? Може! Творча винахідлива думка об’єднала непорівнянні одна з одною стихії. Інженери Виноградов і Дегтярьов знайшли застосування списаним, за мірками авіації, реактивним двигунам. Вимоги авіації не дають їм продовжувати працювати у небі, але «пенсіонери» ще повні сил для наземної/підземної роботи. Реактивний авіаційний двигун застосували у землерийної техніки. Установка, яку створили інженери, схожа на далекобійні надпотужні знаряддя. Залп робиться породою, витягнутої екскаватором, такими «гарматними ядрами» бомби відвали, і цей залп виробляє реактивний авіаційний двигун. Потужність струменя дорівнює потужності десятків найбільших самоскидів. За годину така установка перекидає чотири тисячі кубометрів породи.

Ось так у результаті вирішення технічних протиріч ми отримали винаходи.

Тепер розберемо соціальні протиріччя. Згідно з однією з версій, зміст твору Крилова «Лебідь, Щука і Рак» несе у собі натяк на події того часу, а саме, на невдоволення російського суспільства діями політичних союзників імператора Олександра I у війні Шостої коаліції проти Наполеона. За іншою версією, сюжет байки пов’язаний із негараздами між членами Державної ради – реформи і комітети, що затіваються Олександром I, не в змозі були зрушити з місця віз самодержавства, що глибоко поглиб у розбіжностях.

Все починається з постановки конкретних, зрозумілих усім учасникам цілей (навіщо і чому рухаємо віз) і делегування повноважень найбільш підходящому і відповідальному з трійки героїв байки, або затвердження на посаді керівника виборним способом.

Безпосередньо керівник ставить завдання і координує дії підлеглих. Керівник повинен бути більш компетентним, ніж будь-який підлеглий, у конкретному питанні. Генрі Мінцберг, крім прямого управління, виділяв такий механізм координації, як стандарт процесу. Йдеться про стандартні процедури, які не змінюються. Вводяться норми і правила, за якими працюють і взаємодіють один з одним співробітники: регламенти, інструкції, усні розпорядження, алгоритми технічного процесу. Однак, стандартні процедури не підходять для неалгоритмічних випадків, стандартизація не веде до розвитку організації. Для цього існують робочі процедури, які, як говорив академік Мальцев О.В., «покликані змінювати властивості системи». І якщо стандартні процедури, це початкові інгредієнти, що не піддаються зміні, то робочі процедури як міксер, який перетворює початкові інгредієнти у новий продукт-коктейль. У якості таких робочих процедур можуть виступати: навчально-виховні заняття, виробничі наради, курси підвищення кваліфікації, навчально-тренувальні завдання, впроваджені управлінські технології. Такі робочі процедури, як виробничі наради і навчально-тренувальні завдання, здатні привести до взаєморозуміння у робочій групі і взаємним погодженням, що дозволить найбільш ефективно виконати поставлене завдання по результату і за часом. Щоб уникнути можливих конфліктів, за Генрі Мінцбергом, вводиться стандарт результату – кожен співробітник отримує індивідуальне завдання і сам вирішує, як його краще виконати. Для продуктивності роботи, за Мальцевим О.В., вводиться персоналізація результатів – кожен співробітник у рамках загальної задачі має персональну і несе за неї повну відповідальність. З одного боку є колективна задача, а з іншого – ряд не пов’язаних між собою персональних завдань. Ще один механізм координації – стандарт кваліфікації. Ті, хто виконують завдання повинні бути кваліфіковані, і сповідувати морально-етичні принципи. Але цього ще недостатньо, бажано мати: загальний рівень підготовки, єдину школу підготовки, професійні та світоглядні переконання, які узгоджені між собою. Це прискорить і полегшить процес взаєморозуміння у колективній роботі. Щоб цілі компанії збігалися з особистими цілями співробітника, існує такий механізм координації, як індоктринація – прилучення до існуючої доктрині і виховання у її дусі. На практиці, безумовно, можна використовувати не один механізм координації, а відразу декілька або всі одночасно.

 

Розберемо ще вирішення соціальних протиріч на прикладі дошкільної і шкільної (початкові класи) установи та військового з’єднання (навчальна армійська частина).

Що ж їх об’єднує? Початкова школа і навчальна армійська частина, це початок формування суб’єктів зі стандартним й усередненим набором знань, здібностей, навичок. Формування відбується, у тому числі у процесі розв’язання суперечностей, перш за все через різницю попередньої підготовки (фізичної, розумової, психологічної); різниці розуміння і мислення, як актив комунікації і кооперації людей у діяльності; особливостей в анатомії і фізіології. Відмінності у взаємодії між однолітками (а це другий за значимістю, після родини, інститут соціалізації дитини) і дорослих з дітьми в умовах дошкільних/початкових шкільних установ досліджували Б.Фагот, Р.Хаган, М.Лейнбах. Згідно з отриманими даними, вихователі явно частіше відповідали на звернення дівчаток, ніж хлопчиків. Відповідна реакція вихователів на погану поведінку хлопчиків була частіше, ніж на аналогічну поведінку дівчаток. Процес інтеграції хлопчика у соціальну систему відбувається посередньо, вони вчаться гірше, ніж дівчата, хоча рівень інтелекту у середньому трохи вище. Вибудовування відносин і їх регулювання для хлопчиків більш складне завдання. Статеві відмінності виявляються у здатності слухати і сприймати великі обсяги інформації. Хлопчики успішніше у матеріальній праці, дівчатка у переговорах, обговореннях. У дівчаток більш висока пізнавальна активність, а хлопчикам частіше потрібні різні стимули і різноманітність, щоб подолати нудьгу. Хлопчики здатні краще сприймати, аналізувати і конструювати просторові зв’язки. У силу цього їм легше справлятися із завданнями проектування, креслення, складання схем і карт. Міркування у хлопчиків в основному спираються на закони дедукції – від загального до конкретного. Міркування у дівчаток спираються найчастіше на закони індуктивного мислення, вони йдуть від конкретних прикладів і окремих випадків до узагальнення інформації. Їх пам’ять має у середньому більший обсяг і зберігає багато випадкової інформації. Пам’ять у хлопчиків зберігає логічно впорядковану інформацію, з конкретикою і дрібницями. Дівчаткам менше властива змагальність і бажання самоствердитися, але хлопчики швидше приймають рішення у ризикованих ситуаціях. Відмінності виявляються і на фізичному рівні, і на рівні органів почуттів

Як бачимо, цих прикладів достатньо для розуміння того, що трикутник «хлопчик-дівчинка-дорослий вихователь», – ідеальне живильне середовище для протиріч. І, щоб виключити соціальне змагання між хлопчиками і дівчатками, яке призведе до орієнтації дівчаток на чоловічі моделі поведінки, а хлопчиків на жіночі, потрібно налагодити взаємодію.

Першим таким прикладом для вирішення рольових протиріч є сюжетно-рольові ігри (військові ігри, сім’я, лікарня, транспорт, режисерські ігри) з однолітками своєї і протилежної статі. Дослідження Л. А. Арутюнова в області організації спільних ігор, що вимагають емоційної співпраці дівчаток і хлопчиків, показали збагачення моделі поведінки по відношенню до протилежної статі й успішне налагодження взаємодії. Другим прикладом для вирішення перерахованих вище протиріч і налагодження середньої успішності навчання у класі, є технічний винахід – парта на двох учнів. Саме двомісний предмет шкільних меблів для учнів середньої та дошкільної освіти, вдосконалений Петром Коротковим (початкова парта Ерісмана була одномісна), при правильному розподілі учнів, дозволяла «підтягувати» відстаючих у навчанні. Вихователь і керівник початкових класів, з міркувань ефективності навчального процесу, розсаджували по парам «хлопчик-дівчинка» або «успішний учень-відстаючий учень». Таким чином отримували не суперництво, а взаємодію. У тренувальному процесі спортсменів, робота у парах «сильний-слабкий» дозволяє підтягнути рівень підготовки «слабкого» спортсмена на іншу, більш якісну ступінь. При вивченні нового матеріалу краще об’єднувати у пари «сильний-слабкий» або «сильний-середній».

При узагальненні та закріпленні матеріалу краще створювати рівносильні пари: «сильний – сильний», «середній – середній», «слабкий – слабкий». Така робота по черзі один з одним дозволяє працювати за принципом: всі по черзі вчать кожного, а кожен по черзі всіх; кожен по черзі то «вчитель», то «учень». Схожий приклад ми можемо бачити у навчальній частині Французького Іноземного легіону. Після відбору до Іноземного легіону курсант потрапляє до «учебки» (4-й навчальний полк) у місті Кастельнодарі, вона триває приблизно чотири місяці. Основне соціальне протиріччя у цей період часу, це мовний бар’єр, так як основне комплектування в Іноземний легіон відбувається переважно з іноземців. Як же вирішити це завдання? Для формування базових навичок курсантів розподілили на невеликі групи (4-5 чоловік), серед яких обов’язково знаходився один франкомовний. Взаємодіючи у рамках своєї групи (по службовим, матеріально-побутовим, організаційним питанням), у відведений на той час, іноземці дуже швидко «підтягували» знання французької мови без відриву від навчальної служби. Ось таке ось управлінське рішення.

Треба розуміти, що невирішені протиріччя ведуть до конфлікту. Серед різноманіття управлінських протиріч можна виділити основне, яке породжує інші суперечності, і у якійсь мірі присутнє у них. Це протиріччя між встановленою системою норм і правил з одного боку, і потребою людей мати статуси, свободу діяльності і можливість для самовираження – з іншого. Вчені, які досліджували феномен конфлікту, завжди намагалися відповісти на питання: конфлікт створює необхідні умови для розвитку соціальної системи? Або конфлікт – це фактор, що загрожує безпеці соціуму і стримуючий суспільний розвиток? У зв’язку з цим сформувалися протилежні підходи: структурно-функціональний підхід (Р. Мертон, Л. Коузера, Г. Спенсер, Е. Мейо, Т. Парсонс, Г. Зіммель та ін.) І конфліктний підхід (Р. Дарендорф, К. Маркс, Р. Коллінз, К. Боулдинг, Дж. Рекс і ін.). Структурно-функціональний підхід базується на тому, щоб уникнути конфлікту, поява якого визнається чинником, що загрожує стабільності і цілісності суспільства. Конфліктний підхід базується на дослідженні потенціалу поновлення, властивого конфлікту, який просто необхідний, як умова розвитку соціальних систем. Олег Вікторович Мальцев у своїх дослідженнях говорить про те, що основою формування навичок є конфлікт. Академік виділяє кілька видів конфлікту: з самим собою, з іншою людиною, з групою осіб, з системою, з Творцем. Наприклад, протиріччя між бажанням і можливістю призведе у першу чергу до конфлікту «з самим собою». Незадоволення потреб, бажання помститися за програний поєдинок, як не дивно, є сильним імпульсом для формування навичок.

З точки зору Ч. Дарендорфа, у регулюванні конфліктів допоможуть наступні фактори:

 • обопільне, спільне прийняття правил гри організації та їх дотримання;
 • налагодження ефективних комунікацій між конфліктуючими;
 • учасники конфлікту повинні мати не тільки права на свою позицію, а й бачити причину існуючих розбіжностей;
 • попередня, превентивна робота на регулювання самих проявів конфлікту;

І на чолі всього, безумовно, повинні стояти критерії справедливості й об’єктивності.

З вишенаписанного можна зробити висновок: протиріччя створюють необхідні умови для зростання і розвитку людини у групі, і у цілому колективі. Протиріччя необхідні для оздоровлення суспільства, і сприяють появі винахідницьких і нових управлінських рішень. Керований конфлікт породжує правильний навик. І завдання у тому, щоб не пасувати перед подібними протиріччями, а використовувати їх за призначенням, навчитися їх вирішувати.

Список використаної літератури:

 1. Соціологічний словник / відп. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвічов. М, 2014 року, с. 368-369.
 2. Соціологія: Енциклопедія / Упоряд. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькін, Г.Н. Сокіл. О.В. Терещенко. – Мн .: Книжковий Будинок, 2003. – С. 356
 3. Фейгенберг І.М. Микола Бернштейн. Від рефлексу до моделі майбутнього – М .: Сенс, 2004. – 239 с.
 4. Евгеньева А.П. Малий академічний словник – Інститут російської мови Академії наук, 1957-1984
 5. Альтшуллер Г.С., Стандарти на рішення винахідницьких задач / рукопис, Баку 1975 р 55 с.
 6. Психологія дошкільного віку в 2 ч. Частина 1: підручник і практикум для академічного бакалаврату / за редакцією Є. І. Ізотової. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 222 с.
 7. Мальцев О.В. Філософія Сонди, Видавництво: Середняк Т.к Рік видання:
  2019 – 183 с.
 8. Дарендорф Ч. Сучасний соціальний конфлікт – М .: РОССПЕН, 2002. – 288 с.
 9. Заріпова І. Р. Конфліктологія у соціальній роботі: навчально-методичний посібник – Казань, 2008. – 87 с.
 10. Ахмедов М. М. Соціальне протиріччя: еволюція поняття і ролі у суспільстві – Махачкала, 2005.
 11. Светлов В., Семенов В. Конфліктологія. – СПб., 2011 року.
 12. Певзнер Л.Х. ТРИЗ для «чайників». Прийоми усунення технічних протиріч. – КТК Галактика, 2018
 13. Зубков Б.В., Медведєв Ю.Е., Муслін Е.С. Сто винаходів – “Радянська Росія”, М., 1963
 14. Перельман Я. Цікава фізика, СПб., 1913
 15. Гін А., Кудрявцев А., Бубенцов В., Серединський А. Теорія рішення винахідницьких задач. Навчальний посібник I рівня, 3-е видання, Видавництво Томського політехнічного університету 2017
 16. Мінцберг Г. Структура у кулаці. Створення ефективної організації, видавництво «Пітер», 2011

 

Для зворотного зв’язку на публікацію пишіть на пошту: info@lnvistnik.com.ua
Підписуйтеся на наш Telegram канал: t.me/lnvistnik

Автор Оллі Грін

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Комментировать