В Україні відкрився перший кримінологічний дослідний центр

«Завдання вчених полягає не тільки у розвитку наукових досліджень,

 але й у боротьбі за їх використання на благо суспільства,

на благо всіх людей світу».

І.І. Артоболевський

 

26 квітня в Україні офіційно відкрився перший  Криминологічний дослідний центр.  Він є науковою структурою, що становить невід’ємну частину  Соціологічної Асоціації України. Ідею для установи центру підказала проблематика розвитку такої соціолого-правової науки, як кримінологія, яка пов’язана, у першу чергу, зі складністю самої наукової дисципліни. У сучасному академічному середовищі бути кримінологом – мінімальне виключення.  Навіть, виходячи з початкових статистичних даних комплексної динаміки розвитку гуманітарних наук та кількості фахівців у різних областях за період 2010 – 2020 р. р., кримінологія виступає рідкісною науковою спеціалізацією.

Вчений О.В. Мальцев пише: «Будучи академіком Української академії наук і кримінологом, зазначу – мені, на жаль, не відомий вчений-кримінолог на російськомовному просторі (як, ймовірно, і на англомовному), хто проводив би дослідження на стику психології, філософії, соціології та ряду інших наук; чиї книги друкували б у «особливих обкладинках» з «особливими вензелями», і які б перетворилися у «книги настільні» або шанувалися як якась наукова реліквія. Мабуть, такого класу вчені-кримінологи – велика рідкість. Чому так? По-перше, акцентуємо повторно: у науковій спеціалізації «кримінологія» вчений не займається виключно сольним вектором кримінології, у даному полі необхідні дослідження міждисциплінарні, з чого і виникає перша парадигма, що описує проблематику цієї науки.

Оглядаючи наукові тенденції держави Україна – тієї країни, у якій я живу і, займаючись науковою діяльністю, важливо відзначити, що люди цієї території у переважній більшості, не цікавляться такою наукою, як кримінологія. В Україні, схоже, немає таких вчених … Ймовірно, за даним висловом підуть заперечення. Як же без них! Як зазначив класик, якби добрі наші справи були б настільки ж швидкі, як швидкі наші заперечення. Імовірнісні альтернативні заяви або переконання, що «так бути не може», оскільки в Україні існують й інші кримінологи, як мінімум, представлені деякі факультети у вищих навчальних закладах. Це так. Але вчений – це не статус, підкріплений виключно дипломом або сертифікатом; це не номер у класифікаторі або реєстрі; мова йде про професіоналізм людини, яка реалізує діяльність у науковому ключі, у тому числі, прикладну, і демонструє конкретні результати і напрацювання… Факти свідчать про те, що в Україні у попередній період і нині жодної роботи з кримінології моїх потенційних колег я не зустрічав. Можливо, такі вчені і існують, але, поки, жодної випущеної книги, жодної комплексної написаної статті, жодної кримінологічної монографії в Україні я не бачив. Проте, ця тенденція не є виключно українською: навпаки, і у світі фахівців-кримінологів – вкрай обмежене число…»

Криминологічний дослідний центр створений за підтримки Європейських і Американських партнерів з США, Канади, Італії, Німеччини, Бельгії, Данії. Співробітниками центру є члени Української Асоціації Соціологів і / або Міжнародних соціологічних асоціацій. Таким чином, на цьому майданчику зібраний експертний склад кримінологів України, Європейських країн і США.

Метою створення Центру є проведення масштабних тематичних і методологічних досліджень на території України і російськомовного простору Європи, США, у таких областях, як:

  • дослідження субкультур кримінальних спільнот;
  • історія розвитку формування, змін криміналу у різні періоди історичної дійсності;
  • дослідження інтернет криміналу;
  • дослідження тенденцій розвитку злочинних співтовариств, поява нових видів злочинів;
  • дослідження змін філософії «злочинності»;
  • прогнозування тенденцій розвитку кримінальних спільнот і способів вчинення злочину на Україні, у Європі, США, Канаді, в інтернеті; або з використанням інтернетресурсів;
  • розробка дослідницької методології, яка дозволяє якісно досліджувати злочинні співтовариства, прогнозувати їх тенденції, систему адаптації у суспільстві, розробку нових способів вчинення злочинів;
  • розробка методологічних прийомів, що дозволяють якісно проводити дослідження в області загроз суспільству кримінальними співтовариствами (з метою інформування суспільства про такі загрози);
  • дослідження таких явищ, як зрощування кримінальних структур з правоохоронними, державними органами і політичними партіями, лобістськими структурами;
  • щоквартальний випуск німецького наукового / науково-популярного Вісника «Результати роботи вчених: соціологія, кримінологія, філософія і політологія»;

Керівником центру  став академік УАН, глава Одеського регіонального відділення Української академії наук, кандидат психологічних наук, керівник Асоціації прикладних наук (до складу якої входять НДІ «Пам’яті» , НДІ «Дослідження світових військових традицій і криміналістичних досліджень застосування зброї» і НДІ «Міжнародне судьбоаналітичне співтовариство» , керівник експедиційного корпусу, голова Одеського фотографічного товариства  PhD  Олег Вікторович Мальцев .

Науковий керівник центру  – академік УАН, Доктор філософських наук, професор кафедри соціології факультету соціології та управління Запорізького національного університету, голова дослідницького комітету із соціального прогнозування Соціологічної Асоціації України  PhD  Максим Анатолійович Лепський .

До наукової групи увійшли:

Ольга Панченко  – головний редактор журналу «Вісник «Результати роботи вчених : соціологія, кримінологія, філософія і політологія», адвокат, член-кореспондент Української Академії Наук, керівник Адвокатської компанії «Redut Law Company», журналіст газети “Нерозкриті злочини” .

Олександр Саінчін  – академік УАН, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри галузевого права Херсонського державного університету, полковник міліції у відставці, голова Гуманітарного суспільства, автор безлічі монографій і наукових робіт у галузі кримінології.

Костянтин Слободянюк  – член-кореспондент Української академії наук, голова наукової ради Інституту інформаційної безпеки, керівник громадського об’єднання “Kavalier”.

Олена Меревська  – науковий співробітник кримінологічного центру, займається кримінологічними і криміналістичними дослідженнями російської кримінальної традиції.

Анна Філіппова  – науковий співробітник кримінологічного центру, займається кримінологічними і криміналістичними дослідженнями субкультури півдня Італії.

Валерія Берман  – науковий співробітник кримінологічного центру, займається кримінологічними і криміналістичними дослідженнями кримінальної субкультури півдня Африки.

Відкрито представництво кримінологічної центру в Одесі. Центр є основним і базовим в Україні і передбачає – в силу реалізації Європейської партнерської політики, – відкриття ще 15 філій на території України в ключових містах і обласних центрах (Дніпро, Харків, Запоріжжя і т.д.).

Всі новини центру, кримінологічні прогнози, наукові відкриття, публічні лекції експертів, а також статті та книги доступні на офіційному сайті кримінологічного центру:   https://criminology-center.org/

Офіційна сторінка «Вісник« Результати роботи вчених: соціологія, кримінологія, філософія і політологія»:  https://sci-result.de/journal

Офіційний YouTube канал  “кримінологічного дослідного центру”

Матеріали Центру, науково-популярного плану, періодично будуть публікуватися у журналі «Вісник Грушевського».

  Автор Кароліна Бодіна

Підписуйтеся на наш Telegram канал: https://t.me/lnvistnik

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Комментировать